0
สินค้า
Panasonic Saijo Denki Mitsubushi Electric mitsubishi heavy duty Central Air LG samsung amena UNI-Aire sharp tasaki daikin fujitsu trane FIJI YORK eminent carrier

CENTRAL AIR CFH-32EFN13/CCS-32EFN13

มีผู้ชม 407 ครั้ง
CENTRAL AIR  แบบตั้งได้แขวนได้ R32

ราคา ฿0.00 THB
CENTRAL AIR : แบบตั้งได้แขวนได้ R32
ลำดับ Fan coil / Condensing BTU EER ไฟ คอมเพรสเซอร์
ราคาพร้อมติดตั้ง
1 CFH-32EFN13/CCS-32EFN13 13,462 13.31 220v ROTARY
20,900 บาท
2 CFH-32EFN15/CCS-32EFN15 15,050 12.93 220v ROTARY
24,900 บาท
3
CFH-32EFN18/CCS-32EFN18 18,560 13.55 220v ROTARY 26,500 บาท
4 CFH-32EFN20-/CCS-32EFN20 20,192 13.00 220v ROTARY
28,500 บาท
5 CFH-32EFN25-1/CCS-32EFN25-1 25,871 13.00 220v
ROTARY
31,500 บาท
6 CFH-32EFN28-1/CCS-32EFN28-1 28,466 12.83 220v ROTARY
37,500 บาท
7 CFH-32EFN30/CCS-32EFN30 30,870 12.68 220v
ROTARY
38,500 บาท
8 CFH-32EFN33/CCS-32EFN33 33,509 12.69 220v SCROLL
 40,500 บาท
9 CFH-32EFN33/CCS-32EFN33(A) 33,046 12.59 380v
SCROLL
43,500 บาท
10 CFH-32EFN36/CCS-32EFN36 36,160 12.52 220v SCROLL
44,500 บาท
11 CFH-32EFN36-1/CCS-32EFN36(A) 36,627 13.03 380v SCROLL  44,900 บาท
12 CFH-32EFN38/CCS-32EFN38 38,172 12.45 220v SCROLL
47,900 บาท
13 CFH-32EFN38-1/CCS-32EFN38(A) 39,086 12.49 380v SCROLL 50,900 บาท
14 CFH-32EFN40/CCS-32EFN40 40,944 12.97 220v SCROLL  52,900 บาท
15 CFH-32EFN40/CCS-32EFN40(A) 40,944 12.69 380v SCROLL
53,900บาท

คุณสมบัติ

- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทําจากท่อทองแดง
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ฟินเป็นชนิด BLUE FIN
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม มอก. 2134-2553
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และรีโมทไร้สาย LCD
- ประหยัดไฟ เบอร์ 5
- มีระบบฟอกอากาศ (OPTION)
- แผ่นกรองอากาศ PRE FILTER
- มีระบบ AUTO RESTART พร้อมระบบ AUTO SWING
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R32) เต็มระบบ

ต้องการรีโมทไร้สายเพิ่ม 300บาท