0
สินค้า
Panasonic Saijo Denki Mitsubushi Electric mitsubishi heavy duty Central Air LG samsung amena UNI-Aire sharp tasaki daikin fujitsu trane FIJI YORK eminent carrier

CENTRAL AIR แบบตั้งได้แขวนได้

มีผู้ชม 4399 ครั้ง
CENTRAL AIR : แบบตั้งได้แขวนได้ รุ่น CFH-410EFN (R410a)

ราคา ฿20,900.00 THB
CENTRAL AIR : แบบตั้งได้แขวนได้ มีให้เลือก410A
ลำดับ Fan coil / Condensing BTU EER ไฟ คอมเพรสเซอร์
ราคาพร้อมติดตั้ง
1 CFH-410EFN13/CCS-410EFN13 13,462 13.31 220v ROTARY
20,900 บาท
2 CFH-410EFN15/CCS-410EFN15 15,050 12.93 220v ROTARY
24,900 บาท
3
CFH-410EFN18/CCS-410EFN18 18,560 13.55 220v ROTARY 26,500 บาท
4 CFH-410EFN20-/CCS-410EFN20 20,192 13.00 220v ROTARY
28,500 บาท
5 CFH-410EFN25-1/CCS-410EFN25-1 25,871 13.00 220v
ROTARY
31,500 บาท
6 CFH-410EFN28-1/CCS-410EFN28-1 28,466 12.83 220v ROTARY
37,500 บาท
7 CFH-410EFN30/CCS-410EFN30 30,870 12.68 220v
ROTARY
38,500 บาท
8 CFH-410EFN33/CCS-410EFN33 33,509 12.69 220v SCROLL
 40,500 บาท
9 CFH-410EFN33/CCS-410EFN33(A) 33,046 12.59 380v
SCROLL
43,500 บาท
10 CFH-410EFN36/CCS-410EFN36 36,160 12.52 220v SCROLL
44,500 บาท
11 CFH-410EFN36-1/CCS-410EFN36(A) 36,627 13.03 380v SCROLL  44,900 บาท
12 CFH-410EFN38/CCS-410EFN38 38,172 12.45 220v SCROLL
47,900 บาท
13 CFH-410EFN38-1/CCS-410EFN38(A) 39,086 12.49 380v SCROLL 50,900 บาท
14 CFH-410EFN40/CCS-410EFN40 40,944 12.97 220v SCROLL  52,900 บาท
15 CFH-410EFN40/CCS-410EFN40(A) 40,944 12.69 380v SCROLL
53,900บาท
คุณสมบัติ
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทําจากท่อทองแดง
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ฟินเป็นชนิด BLUE FIN
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม มอก. 2134-2553
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล และรีโมทไร้สาย LCD
- ประหยัดไฟ เบอร์ 5
- มีระบบฟอกอากาศ (OPTION)
- แผ่นกรองอากาศ PRE FILTER
- มีระบบ AUTO RESTART พร้อมระบบ AUTO SWING
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
- มีน้ำยาในระบบแล้ว (R410a) เต็มระบบ